Wielka Brytania & Irlandia
Agnielski
Holandia
Holenderski
Włochy
Włoski
Szwecja
Szewdzki
Hiszpania
Spanish
fr_BE, nl_BE
Portugalia
Portugalski
Polska
Polski
Grecja
Grecki
France
French
Finlandia
Finnish
Dania
Duński
Czechy / Słowacja
Czeski
Austria
Niemiecki
Romania
Romanian
Bulgaria
Bulgarian
Serbia
Serbian
Bosnia Herzegovina
Serbian
Montenegro
Serbian

Czystość toalet w placówkach medycznych

Zachowanie czystości w obiektach służby zdrowia jest sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Toalety w placówkach medycznych należą do IV strefy sanitarnej, co oznacza, że znajdują się w stanie ciągłego skażenia. Dlatego zasady sprzątania i dezynfekcji muszą być skrupulatnie przestrzegane. Jak więc wygląda pilnowanie czystości toalet w placówkach medycznych?

Toaleta – strefa wysokiego ryzyka

W placówkach medycznych wyróżniamy 4 strefy sanitarne i higieniczne, które charakteryzują się odmienną strefą ryzyka. Strefa I to pomieszczenia administracyjne. Strefa II to np. gabinety zabiegowe, które wymagają mycia lub dezynfekcji niskiego stopnia. Strefa III to pomieszczenia wysokiego ryzyka (sale operacyjne, izolatki, sale SOR) wymagające mycia i dezynfekcji średniego stopnia. Do strefy IV, oprócz toalet, należą brudowniki, pomieszczenia składowania odpadów, prosektoria czy laboratoria. Ponieważ są to sale ciągłego skażenia wymagają codziennego mycia i dezynfekcji średniego stopnia.

Co powinno się znaleźć w toalecie placówki medycznej?

Odpowiednie wyposażenie toalety pozwala zachować wysokie standardy sanitarne i zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów. Zazwyczaj toalety w placówkach medycznych, mimo dość niskiego standardu, są wyposażone w podstawowe przedmioty higieniczne, takie jak dozowniki do mydła, kosze na odpadki czy podajniki ręczników papierowych. Wciąż niestety brakuje nowoczesnych suszarek i nakładek na deski sedesowe – zwłaszcza w placówkach publicznych. Znacznie lepsza sytuacja panuje w instytucjach prywatnych.

Sprzątanie toalet w placówkach medycznych

Jako strefy podwyższonego ryzyka, toalety w placówkach medycznych są sprzątane według ściśle określonych zasad. Okresowo ich stan higieny jest oceniany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, czyli Sanepid. W zachowaniu jak najlepszych warunków higienicznych, pomaga używanie sprawdzonych i skutecznych środków czyszczących i dezynfekujących. Muszą dobrze radzić sobie z kamieniem i osadami, zabrudzeniami z mydła oraz nie uszkadzać powierzchni chromowanych. Najbardziej ekonomicznym z punktu placówki rozwiązaniem jest zakup możliwie dużych pojemności preparatów, np. płynu Cif Professional 2in1 Washroom Cleaner 5L, który może być stosowany do rożnych powierzchni. Zachowanie toalety w czystości ma ogromne znaczenie, ponieważ właśnie stamtąd niebezpieczne drobnoustroje mogą przedostawać się do pozostałych pomieszczeń kliniki, przychodni czy szpitala.

diversey placowki medyczne 10

Udostępnij