Wielka Brytania & Irlandia
Agnielski
Holandia
Holenderski
Włochy
Włoski
Szwecja
Szewdzki
Hiszpania
Spanish
fr_BE, nl_BE
Portugalia
Portugalski
Polska
Polski
Grecja
Grecki
France
French
Finlandia
Finnish
Dania
Duński
Czechy / Słowacja
Czeski
Austria
Niemiecki
Romania
Romanian
Bulgaria
Bulgarian
Serbia
Serbian
Bosnia Herzegovina
Serbian
Montenegro
Serbian

Sprzątanie szpitali i obiektów medycznych

Placówki służby zdrowia to miejsca, gdzie zachowanie czystości jest wyjątkowo ważne. Ze względu na swoją doniosłą funkcję, muszą stale dbać o najwyższy standard sanitarny. Szpital czysty to szpital bezpieczny – nie tylko dla pacjentów, którzy często mają obniżoną odporność, ale także dla pracowników oraz wszystkich odwiedzających. Sprzątanie szpitali, a także dbanie o czystość obiektów medycznych powinno mieć wagę priorytetową.

Czystość szpitali i obiektów medycznych – jakie są problemy?

Według danych udostępnionych przez GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) wśród chorób, na które najczęściej zapadają pacjenci opuszczający szpital są różnego rodzaju zakażenia jelitowe i zakażenia rotawirusowe. Ich leczenie jest wyjątkowo trudne, ponieważ często są odporne na działanie leków. Do tego dochodzi rosnący problem antybiotykooporności drobnoustrojów, których źródłem bywa właśnie zły stan sanitarny obiektów medycznych. Konsekwencje mogą być groźne dla zdrowia i życia. Inną kwestią są trudności w spełnianiu wymogów dotyczących higieny placówek medycznych, wynikające z problematycznego układu przestrzennego szpitali. W niektórych instytucjach brakuje pomieszczeń, w których można tymczasowo składować odpady, magazynów dla środków czystości czy urządzeń porządkowych. Zewnętrzna instalacja na ścianach potęguje ilość roztoczy kurzu. Zakażenia szpitalne wynikające z nieodpowiednich warunków higienicznych niestety nadal są bardzo powszechne.

Sprzątanie szpitali – podstawowe zasady

Aby zmniejszyć ryzyko zakażeń, stale doskonalone są zasady sprzątania szpitali i obiektów medycznych. Niektóre z nich wydają się banalne, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo sanitarne:

  • Powierzchnie, które są często dotykane przez pacjentów czy personel powinny być czyszczone częściej. Dotyczy to m.in. ram łóżek, krzeseł czy klamek.
  • Sprzątanie sali najlepiej zacząć od powierzchni czystych, a dopiero potem przejść do brudnych. Analogicznie, sprzątanie rozpoczyna się od obszarów wysokich, a potem przechodzi się do niskich.
  • Regularnemu czyszczeniu powinny podlegać również takie obszary jak włącznik światła, dozownik do mycia rąk czy dzwonek.
  • Powierzchnie wymagające użycia detergentów powinny być czyszczone zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniach. Równie ważny jest wybór profesjonalnego środka czyszczącego renomowanej marki, np. Domestos Professional Red Power o szerokim działaniu przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom.

W przypadku szpitali, największe ryzyko zakażeń dotyczy miejsc, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, a także sal operacyjnych i sal dializ. Jednak dbanie o czystość jest bardzo ważne we wszystkich pomieszczeniach szpitala, ponieważ niebezpieczne bakterie i wirusy rozmnażają się w błyskawicznym tempie i stale przenoszą się z miejsca na miejsce.

diversey placowki medyczne 7

Udostępnij